Träkuber med symboler för klimatneutralitet och hållbarhet.2021 var ett händelserikt år för Tre. De blev bland annat helt klimatneutrala, vilket har varit en viktig milstolpe i företagets hållbarhetsarbete. Foto: 3rdtimeluckystudio/Shutterstock.com

Rapporter

Under 2021 blev Tre helt klimatneutrala inom den egna verksamheten, enligt en hållbarhetsrapport som publicerades i slutet av förra veckan. Just hållbarhet är ett av operatörens viktigaste fokusområden, och nu satsar de på att komma ner till nettonollutsläpp redan år 2025.

Förra året gjorde Tre en rejäl satsning på sitt hållbarhetsarbete där man framför allt fokuserade på tre områden: samhällsnytta och innovation, miljö och klimat och en schysst och inkluderande arbetsplats. Hållbarhetsrapporten för 2021 visar att Tre blev helt klimatneutrala inom verksamheten, vilket Haval van Drumpt, vd på Tre Sverige, menar är en riktig milstolpe. Men han tillägger att detta egentligen bara är början.

Målet är att komma ner till nettonollutsläpp redan år 2025. Ett tufft men absolut görbart mål, enligt van Drumpt.

Tre bidrar till ett mer hållbart samhälle genom digitalisering och innovation

Enligt Tre är deras viktigaste bidrag till samhället ett fungerande och starkt mobilnät. Deras 5G-nät byggs ut i allt högre takt och operatören menar att detta kommer vara en bärande infrastruktur för i stort sett alla  delar av samhället framöver.

Utvecklingen mot 5G väntas dessutom ha en positiv inverkan på klimatomställningen, och bara inom industrin räknar man med att 5G-näten kan minska utsläpp med 10–15 procent.

Tagit stora steg i miljö- och klimatfrågan

Under 2021 tog Tre rejäla kliv framåt i miljö- och klimatfrågan. De har inventerat sin verksamhet och på så vis kunnat identifiera möjligheterna till att reducera utsläppen och kompenserar nu för klimatavtrycket under det gångna året.

Satsar på positiv företagskultur

En positiv och inspirerande företagskultur där man tar tillvara på medarbetarnas olikheter för att hitta lösningar har länge legat högt upp på Tres prioriteringslista. Förra året tog man ytterligare steg på området med siktet inställt på att bli telekombranschens mest jämställda företag.