Kvinna sitter framför datorn i ett videomöte.Många av oss har blivit vana vid att sitta i videomöten. Men trots det har svenska företag inte digitaliserats så fort som många kanske tror. Foto: Roman Samborskyi/Shutterstock.com

Rapporter

När coronapandemin slog till blev rekommendationen att alla som kunde skulle jobba hemifrån. Man har hävdat att detta skulle ha gjort att Sverige digitaliserades i expressfart. Men så har inte blivit fallet, enligt en rapport från Telia.

Telia publicerar varje år en digital index-rapport som undersöker den digitala utvecklingen hos svenska företag. I årets rapport har det förstås handlat mycket om hur coronapandemin har påverkat det digitala landskapet hos landets företag. Rapporten visar att den digitala utvecklingen inte har snabbats på särskilt mycket.

Ökad användning av digitala verktyg

Användningen av verktyg som Zoom och Teams har ökat, men utöver det har de flesta verksamheterna inte digitaliserats i samma utsträckning. I stället har många flyttat över sina manuella rutiner till de digitala verktygen och använder inte verktygen på det mest effektiva sättet. Den digitala klyftan mellan företag har också till och med ökat.

Daniel Stark, affärsansvarig för Små- och medelstora företag på Telia, tycker att vi behöver förstå att digitalisering handlar lika mycket om hur vi använder verktygen som själva tekniken.

Företagsledningar vill investera i digitala lösningar

En konsekvens av det senaste året är att man är mer benägen att investera i digitala lösningar. Många vill införa ett mer mobilt arbetssätt under de kommande åren för att de anställda ska kunna jobba på distans. Men främst vill företagsledare sats på kompetensutveckling av sina medarbetare.

Svenskarna har fortfarande stor tillit till sina arbetsgivare

Trots att pandemin har lett till en hel del problem och kaos säger 86 procent av företagen att medarbetarna fortfarande har lika mycket eller mer tilltro till sin arbetsgivare. Dessutom säger 8 av 10 företag att deras anställda har varit lika eller mer produktiva än tidigare.I sitt pressmeddelande skriver Telia att det kan finnas ett samband mellan mer digitala företag och ökad produktivitet.