Närbild på människor som sitter bredvid varandra med mobiler och kaffe i händerna.Pandemin slog hårt mot smartphone-marknaden förra året, men nu verkar branschen gå en lite ljusare framtid till mötes. I alla fall enligt analysföretaget IDC:s prognoser. Foto: View Apart/Shutterstock.com

Rapporter

Precis som många andra branscher drabbades telekombranschen hårt av pandemins effekter, och smartphone-försäljningen under 2020 beskrivs av många som katastrofal. Trots fortsatta utmaningar, till exempel bristen på komponenter, målar analysföretaget IDC nu upp en rätt så ljus framtid för smartphone-marknaden. Det skriver ComputerSweden.

Enligt analysföretaget IDC väntas en 7,4-procentig tillväxt på smartphone-marknaden under 2021, vilket i så fall skulle motsvara en försäljning av totalt 1,37 miljarder enheter. Tillväxtprognosen för de två kommande åren ligger på 3,4 procent. Detta trots att man egentligen inte sett några tydliga förbättringar i leveranskedjan.

Men precis som ComputerSweden påpekar ska man komma ihåg att den starka tillväxten som väntas under 2021 jämförs med siffrorna för 2020 som var ett riktigt dystert år för hela branschen.

Delade meningar om tillväxten på smartphone-marknaden

Enligt ComputerSweden råder det lite delade meningar om tillväxten på smartphone-marknaden. IDC ger ju en rätt positiv framtidsbild, medan till exempel Canalys bara för någon månad sedan pekade på en nedgång mellan det första och andra kvartalet 2021 på grund av bristen på komponenter.

IDC hävdar å sin sida att man ser en minimal tillväxt även om man jämfört med siffrorna för 2019, och att det skulle ge en bättre bild av läget på marknaden.

Världens största marknader backar jämfört med 2019

De största smartphone-marknaderna, det vill säga Kina, USA och Västeuropa, backar något jämfört med 2019, medan Indien, Japan, Afrika och Mellanöstern fortsätter växa och bidrar till återhämtningen.

Ryan Reith, analytiker på IDC, konstaterar att pandemiåret 2020 slog hårt mot smartphone-marknaden, men att de största tillverkarna har kunnat hålla sig till sina produktionsplaner – dock med en framskjuten tidslinje. 

– Därför är vi vid en punkt där lagernivåerna är mycket mer hälsosamma än för pc och andra intilliggande marknader, säger han i ett uttalande.