Världskarta med vektorer som symboliserar globalt nätverk.Internetanvändningen har gått spikrakt uppåt under pandemin, men många lever fortfarande i digitalt utanförskap. Det visar en ny rapport från ITU. Foto: Vit-Mar/Shutterstock.com

Rapporter

Under pandemin har internetanvändningen ökat kraftigt världen över. I dagsläget är det 4,9 miljarder som använder internet, vilket kan jämföras med 4,1 miljarder 2019. Men det är fortfarande en stor del av världens befolkning som saknar internet-erfarenhet och lever i det man kallar digitalt utanförskap, enligt en ny rapport från Internationella teleunionen.

I Internationella teleunionens (ITU) rapport om internetanvändningen i världen ser man att siffrorna har stigit kraftigt under pandemin. Den största ökningen såg man under 2020, vilket inte är så överraskande med tanke på boomen av hemmajobb och distansundervisning. 

2019 låg antalet internetanvändare i världen på 4,1 miljarder, och i år landar siffran på 4,9 miljarder. 

37 procent lever i digitalt utanförskap

Internetanvändningen i världen har ökat, men ITU:s rapport belyser samtidigt det faktum att det fortfarande är en rätt stor del av världens befolkning som helt saknar erfarenheter av internet. I dag lever 37 procent, det vill säga 2,9 miljarder, i så kallat digitalt utanförskap.

96 procent av de 2,9 miljarderna lever i länder som klassas som fattiga, medan de resterande 4 procenten bor i så kallade rika länder.

Skillnader mellan stad och landsbygd

I rapporten framgår det även att internetanvändningen skiljer sig mellan stad och landsbygd. Av stadsborna är det 76 procent som har tillgång till och använder internet, medan motsvarande siffra för landsbygden ligger på blygsamma 39 procent. Internetanvändningen är alltså dubbelt så hög i storstäderna.

Hoppas på att kunna minska på utanförskapet genom fortsatt internet-utbyggnad

Hur man ska minska på den digitala klyftan och ge fler tillgång till internet? Förhoppningen är att den fortsatta internet-utbyggnaden världen över ska få antalet personer som i dag lever i digitalt utanförskap att sjunka under de kommande åren. Men precis som ITU konstaterar är det ju inget som görs i en handvändning.