Kontorsfasad med ericssons logga.Utvecklingen av mobil uppkoppling har varit kraftig under de senaste tio åren, och enligt Ericssons Mobility Report kommer den uppåtgående trenden hålla i sig även kommande år. Foto: Mats Wiklund/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt Ericssons prognoser kommer den redan stora utvecklingen av mobil uppkoppling bara fortsätta öka under de kommande åren. Vid 2027 förväntas ungefär hälften av alla abonnemang utgöras av 5G-abonnemang och den månatliga datatrafiken ligga på upp mot 370 exabyte, vilket kan jämföras med dagens 78 exabyte. Det skriver Telekom idag.

Ericsson har nyligen presenterat sin Mobility Report, som de även gjorde för tio år sedan, och skillnaden mellan nu och då är påtaglig. Under det tredje kvartalet 2021 var mobiltrafiken större än all den trafik som genererades fram till årsskiftet 2016/2017.

Fredrik Jejdling, ansvarig för nätverk på Ericsson, konstaterar att mobilkommunikation helt enkelt har blivit en allt viktigare del i samhället såväl som för företag under det senaste decenniet.

Mobiltrafiken har ökat med 42 procent på bara ett år

I rapporten framgår det även att mobiltrafiken under det tredje kvartalet 2021 hade ökat med 42 procent, jämfört med motsvarande period 2020. Till viss del kan ju ökningen ses som en av pandemins effekter, eftersom samhället mer eller mindre är beroende av mobil uppkoppling för att kunna fungera. Enligt Ericsson ligger dock den till synes höga tillväxten på en mer ”normal” nivå än vad vi sett tidigare under pandemin.

Framtiden stavas 5G

När Ericsson beskriver mobilutvecklingen under de kommande åren, faktiskt ända fram till år 2027, är det framför allt 5G som kommer på tal. Enligt Ericsson är det 5G-tekniken som kommer få snabbast spridning världen över, och de har därför ändrat sin prognos gällande antalet abonnemang. Bara i år beräknas antalet 5G-abonnemang ligga på 660 miljoner, i stället för 580 miljoner som man trodde tidigare.

År 2027 väntas antalet 5G-abonnemang ha gått upp till 4,4 miljarder, och det är ungefär hälften av alla abonnemang i världen.

Mobila nätverk kommer utgöra större del av både vardag och arbete

Vid 2027 ska den månatliga datatrafiken enligt Ericssons prognos ligga på 370 exabyte, vilket alltså är en kraftig ökning från de 78 exabyte vi ser i dag. 

– När vi ser fram emot 2027 så ser vi hur mobila nätverk kommer att vara en mer integrerad del i hur vi interagerar, lever och arbetar, säger Fredrik Jejdling i rapporten.