Dell företagsbyggnad från utsidan.Dell vill underlätta nätverksbygget genom att lansera nya komponenter för tjänsteleverantörer. Bland annat har de skapat en molntjänst som ska förenkla uppkopplingen mot ekosystemet. Foto: Ken Wolter/Shutterstock

Mobilnät

Dell lanserar en nätverksinfrastrukturlösning och en molnlösning som ska förenkla nätverksbygget, skriver Telekom idag. Det är av största vikt att koppla samman nätverkens ekosystem med tjänsteleverantörerna, menar de.

Dell vill förenkla nätverksbygget genom att erbjuda lösningar för tredjepartens tjänsteleverantörer. Det handlar om ett robust ekosystem som består av en molnlösning och ett processkort för 5G.

Ett robust ekosystem är lösningen

Dell menar att telekomsektorn håller på att förändras, vilket ställer nya krav på infrastrukturen inom nätverken. De uttrycker att det just nu sker en modernisering av nätverk som är nödvändig för att tjänsteleverantörer ska kunna erbjuda mer innovativa tjänster åt sina kunder. Det handlar därför om en satsning på nya innovationer inom infrastrukturen som bland annat ska kunna effektivisera och förenkla utrullningen av bättre nätverk.

Den roll som Dell har tagit på sig i denna modernisering av nätverksbygget är att erbjuda komponenter som ska förenkla själva byggandet. Det är också viktigt, menar de, att ekosystemet som de vill koppla samman med tjänsteleverantörerna är stabilt. Det måste vara både enkelt och säkert att jobba med nätverken.

– Våra nya telekomlösningar för samman det öppna ekosystemet för nätverksoperatörer och gör det enklare och säkrare att skapa intäkter kopplat till nätverken och nya tjänster, kommenterar ansvarig på Dell Technologies Telecom Systems Business, Dennis Hoffman.

Molnlösning och processkort

Det är framför allt två omfattande lösningar som Dell presenterat för att förenkla utrullningen av nätverken.

Det första är en molnlösning som de döpt till Dell Telecom Multi-Cloud Foundation som ska göra det både billigare och enklare att rulla ut nätverk via molnet. Det är alltså en nätverksinfrastrukturlösning som ska göra telekom mindre komplext för tjänsteleverantörer.

Den andra lösningen är ett processkort för 5G som ska kunna hjälpa tjänsteleverantörer med både vRAN och Open RAN. Den ska bestå av samma teknik som dagens 5G-nätverk, menar Telekom idag.

Lanseringen av dessa lösningar kommer att ske i mars.